Tipletin tarina

Luotettava

Me olemme kuopiolainen Titec Oy. Meidät tunnetaan luotettavana liikkuvan kaluston varusteiden ja lisälaitteiden myyjänä ja asennukseen erikoistuneena täyden palvelun talona. Me kuuntelemme aktiivisesti asiakkaidemme toiveita. 

Titecillä Kuopiossa, teemme asennustöitä ja maahantuomme alan laitteistoa. Meillä on laaja jälleenmyyntiverkosto. Erityisesti meidät tunnetaan liikkuvalle kalustolle kehitetyistä laadukkaista ratkaisuista. Kauttamme saat myös digitaaliset viestintäjärjestelmät sekä oheispalvelut.

Titecin takaa löydymme me, yrityksen perustajat Timo Lyytinen ja Timo Mäkäräinen. Myös Titecin pojiksi kutsutut Timot ovat luotsanneet Titeciä jo vuodesta 2004. Titecillä olemme suunnitelleet ja kehitelleet liikkuvan kaluston kuljettajien työtä helpottavia laitteita ja sovelluksia vuosituhannen vaihteesta lähtien. 

Laatua

Titecin tuotteiden laatu on käyttökokemuksen kautta todennettu ja palautetta on saatu siihen malliin, että kiinnostus on herännyt aina ulkomaita myöten. Olemme ennakkoluulottomasti mukana alamme tuotekehityksessä, viranomaisten säännöksiä unohtamatta.

Työnjako meillä Titecillä jakautuu niin, että Timo L vastaa ideoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta kumppaniverkoston kanssa, sekä isommista myynneistä. Timo M ydinosaamista on tuotteiden asennus, huolto, testaaminen ja palautteen kerääminen. Asiakaspalvelusta,verkkokaupasta,varastosta ja teknisestä tuesta vastaa Daniel. 

Uudet tuotteet syntyvät Titecillä asiakasta kuunnellen ja alan kehitystä seuraten. Suunnittelu käynnistyy, kun kentällä ilmenee tarve uudelle tuotteelle tai kun huomaamme, että jonkin valmiin tuotteen voisi tehdä paremmin. Tiivis yhteistyö alan ammattijärjestöjen ja sidosryhmien kanssa on meille elintärkeää. Me Titecillä panostamme siihen, että kehittämämme tuotteet toimivat ja kestävät Suomen vaativissa olosuhteissa.

Asiantuntija

Me Titecillä seuraamme aktiivisesti alan kehitystä kotimaassa sekä ulkomailla. Viranomais säännösten ymmärtäminen on alalla hyvin tärkeää. Kansainvälisiä verkostoja hoidamme osallistumalla vuosittain kansainvälisille messuille.

Monet Titecin suunnittelemista tuotteista ja sovelluksista edellyttävät sellaista asiantuntijaosaamista, jota meillä itsellämme ei ole. Siksi meillä onkin laaja verkosto kumppaneita eri aloilta. Me Titecillä ideoimme ja suunnittelemme tuotteen, etsimme tarvittavat osaajat sekä yhteistyökumppanit ja valvomme projektipäällikkönä, että tuote valmistuu ajallaan.

Käytännössä tuotekehittely on aina kokeilemista. Pitkä kokemus laitteiden suunnittelusta ei yksinään riitä. Tärkeimmät tukityökalumme ovat asiakkaat ja kollegat. Hyvät kontaktit eri puolille, ovat tuotekehityksemme elinehto. 

Tuotetestaus takaa laadun. Laadun takeena ovat oman asennuspalvelumme ohella luottoasiakkaat, jotka haluavat päästä ensimmäisinä kokeilemaan uusia laitetta. Titeciltä kysytään melkein päivittäin, pääsisikö uusia laitetta testaamaan. 

Asiakkaamme testaavat tuotteita autenttisissa olosuhteissa. Ja me Titecin pojat saamme hyvää tietoa siitä, miten tuote toimii ja pitäisikö sitä vielä parannella. Asiakkaan palautteen pohjalta tuote sitten hiotaan lopulliseen kuntoon. Prosessi suunnittelusta tuotantoon voi joskus olla pitkäkin. Tärkein on aina lopputulos: se, että loppuasiakkaat voivat luottaa laatuun ja turvallisuuteen.

Tehdään mitä luvataan

Asennustöitä tehdessämme näemme selkeästi mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Siksi olemme mukana tuomassa oman näkemyksemme jo suunnitteluvaiheessa. Kun tuote on pääpiirteittäin valmis, se asennetaan asiakkaalle. 

“Asiakkailta se impulssi uusien tuotteiden kehittämiseen tulee. He kertovat millaiset uudet laitteet voisivat helpottaa heidän arkeaan. Me Titecin pojat kuuntelemme heitä herkällä korvalla ja mietimme sitten miten voimme auttaa.”

Meillä Titecillä on periaatteena, että tehdään se mitä luvataan ja tehdään se hyvin. Välillä tulee vastaan haastaviakin juttuja, mutta homman suola on oppia ja kasvattaa omaakin osaamista. Omalla tuotekehityksellä, maahantuonnilla ja asennuspalvelulla me Titecillä pidämme huolen siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme missä tilanteissa tahansa.

Toimivat ja ajanmukaiset tuotteet ovat mielestämme tulevaisuuden turva. Liikkuvan kaluston tarpeet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Silloin valikoimassa pitää olla laatua ja laajuutta. Soita meille, Titecin pojille jos sinulla on idea tai tarvetta uudelle laitteelle. Tuumataan sitten yhdessä, miten löydämme ratkaisun haasteeseesi.